Snacks Bonaire

álle snacks op een rij

 

Snacks op Bonaire

Het eiland Bonaire telt 64 snacks. Eenvoudige bars/restaurants waar de nadruk ligt op het drinken van bier, maar waar je meestal ook kunt eten of afhalen. Veelal eenvoudige take-a-way, maar vaak ook met de mogelijkheid om bij de snack te eten. Een snack is vooral een sociale ontmoetingsplek voor de lokale bevolking, toeristen zie je er in veel mindere mate. Daarom zie je ook in elke wijk veel snacks. 

Opvallend is dat de meeste snacks worden bezocht door mannen. Toch is het ook toegankelijk voor vrouwen, alleen zie je die er minder vaak. Omdat de nadruk meestal op drank ligt, zijn er relatief weinig tafeltjes (maximaal circa vijf) en vaak ook van eenvoudig materiaal. Belangrijker is dat de prijzen van de consumpties betaalbaar zijn, waarbij die van bier meestal een goede indicatie is.

De meeste snacks gaan al vroeg open en sluiten pas als de laatste klant weg is. In toenemende mate worden snacks gerund door Chinezen.

In de volksmond worden veel bar/restaurants nog snacks genoemd. Qua vergunningen is er echter wel een groot verschil. Zo mag iemand met een snackvergunning bijvoorbeeld geen sterke drank verkopen, terwijl dat bij een bar/restaurant vergunning wel mag. Je ziet op Bonaire tegenwoordig een verschuiving van snacks naar bar en/of bar/restaurant. Zoals gebruikelijk is dat voor de lokale bevolking nog niet zo ingeburgerd en wordt iets al gauw een snack genoemd als je er goed en goedkoop kunt eten en drinken.

De drank- en horecaverordening Bonaire omschrijft de bar-, snack- en restaurantvergunningen als volgt:

# een barvergunning geeft de houder recht tot de verkoop in het klein van sterke drank zowel voor gebruik ter plaatse als voor gebruik elders en tot de verkoop van zwak-alcoholische of alcoholvrije drank en voor consumptie bestemd ijs of soortgelijk artikel voor gebruik ter plaatse.

# een restaurantvergunning geeft de houder recht tot de verkoop in het klein van alcoholvrije drank, voor consumptie bestemd ijs of soortgelijk artikel en spijzen, welke in een ter plaatse aanwezige keuken worden bereid, voor gebruik ter plaatse.

# een snackvergunning geeft de houder recht tot de verkoop in het klein van zwak-alcoholische of alcoholvrije drank, voor consumptie bestemd ijs of soortgelijk artikel en bepaalde, op eenvoudige wijze te bereiden spijzen voor gebruik ter plaatse.


 

Richtlijnen wanneer iets een snack is:

1) er moet ter plaatse bereid eten af te halen zijn

2) maar de nadruk moet liggen op het nuttigen van alcohol

3) maximaal 5 tafeltjes om te eten

4) bierprijs is betaalbaar (onder de $2)

5) temperatuur van het bier ligt tegen het vriespunt aan

6) minimaal 5 dagen per week geopend

7) en tenminste 6 uur per dag geopend


 


 


 


 

 

31102